Provedba inspekcijskih aktivnosti kao inspekcijsko tijelo vrste A sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012.
Ocjenjivanje predmeta inspekcije s ciljem utvrđivanja sukladnosti s propisima, normama, tehničkim specifikacijama, inspekcijskim shemama ili ugovorima.
Pregledi i ispitivanja materijala, proizvoda, postrojenja, procesa ili radnih procedura
Inspekcija u jednoj ili više faza životnog vijeka proizvoda ili u određenom segmentu pojedine faze, obuhvaća proizvodnju, isporuku, montažu, kupovinu, posjedovanje, korištenje ili održavanje.

Područje inspekcije::

  •  Inspekcija opreme pod tlakom
  •  Inspekcija cjevovoda
  •  Inspekcija spremnika za naftu
  •  Inspekcija čeličnih konstrukcija
  •  Inspekcija antikorozivne zaštite
  •  Inspekcija kod preuzimanja čeličnih materijala

Provedba inspekcijskih aktivnosti opreme pod tlakom prema provodi se prema Pravilniku o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom (NN 27/17) za što IT posjeduje potvrdu o akreditaciji broj 6482 izdanu od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/EC 17020:2012 kao inspekcijsko tijelo vrste A te ovlaštenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva broj PP-03-2017.

Obratite nam se s punim povjerenjem i naši stručnjaci će Vas kontaktirati i dogovoriti sve detalje u vezi postupka certificiranja.

 


ZAHTJEV ZA INSPEKCIJU
OPĆA PRAVILA INSPEKCIJE
IZJAVA O NEPRISTRANOSTI