Naš laboratorij za ispitivanja bez razaranja odgovoriti će na sve Vaše zahtjeve u području laboratorijskih i terenskih ispitivanja metalnih materijala kao osnove za izrade ekspertiza utvrđivanja uzroka lomova i korozijskih oštećenja, davanja stručnih mišljenja i konzaltinga.

Naši stručnjaci i laboratorijsko osoblje su u svakom trenutku Vama na raspolaganju, te možete računati na vjerodostojne rezultate i kvalitetne izvještaje.

Previous
 • IBR

 • IBR

 • IBR

 • IBR

 • IBR

 • IBR

Next


 •  Ispitivanje stanja površine materijala i zavarenih spojeva
     - VIZUALNOM METODOM
     - MAGNETNOM METODOM
     - METODOM PENETRANATA
 •  Ispitivanje stanja nedostupnih površina materijala VIZUALNOM METODOM – ENDOSKOP
 •  Dimenzionalna kontrola - promjer; ovalitet
 •  Mjerenje debljine stijenki materijala prozvučavanjem.
 •  Ispitivanje stanja materijala i zavarenih spojeva ULTRAZVUČNOM METODOM
 •  Ispitivanje stanja materijala i zavarenih spojeva METODOM PROZRAČAVANJA
 •  Ispitivanje probojnosti izolacije (PORO TEST)


POLITIKA NEPRISTRANOSTI I POVJERLJIVOSTI