Za svog 60-godišnjeg postojanja, TPK - Zavod d.d. je prešao razvojni put od "Odjela za razvoj" osnovanog u sklopu "TPK" (Tvornice parnih kotlova) do današnjeg samostalnog pravnog i poslovnog subjekta koji svojim kadrovskim i fizičkim resursima predstavlja razvojnu instituciju u strojogradnji.

Danas raspolažemo sa timom stručnjaka, operativnim kadrom, laboratorijskom i pokretnom opremom, u kvaliteti i obimu koji nam omogućuju pružanje niza usluga u području projektiranja, izrade (proizvodnje), montaže (izgradnje) i eksploatacije energetske i procesne opreme.

U cjelokupnoj djelatnosti,a naročito u području Q.A. (Osiguranje kvalitete) i Q.C. (Kontrola kvalitete) pri proizvodnji i montaži zavarenih konstrukcija, ostvarili smo dugogodišnju i uspješnu suradnju sa inspekcijskim ustanovama i klasifikacijskim društvima (IPT RH; CRS; TÜV; LR; DNV; BV....)

 

Previous
  • Jučer

  • Jučer

  • Danas

  • Jučer

  • Danas

  • Jučer

  • Danas

Next


Pružati usluge u skladu sa željama i na zadovoljstvo naših kupaca uz promicanje znanja i obranu digniteta tehničke struke.
Razviti i zadržati kompetentne ljude, cijeneći njihov entuzijazam.
Kontinuirano poboljšavati poslovne rezultate poduzeća.


Postati i biti prepoznati kao vodeća certifikacijska i ispitna ustanova na području metalnih materijala čiji će status biti priznat kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini.