SGS certifikat ISO 9001
SGS certifikat ISO 14001
SGS certifikat ISO 18001
SGS certifikat ISO 29001
TUV certifikat SCC
HAA potvrda o akreditaciji 17025 LIMR
HAA potvrda o akreditaciji 17025 LIBR
HAA potvrda o akreditaciji CO, TO i JTP
Odobrenje Bureau Veritasa
Odobrenje Hrvatskog Registra Brodova
MINGO RH, rješenje TOS za tlačnu opremu, NN 79/16
MINGO RH, rješenje TOS za jednostavnu tlačnu opremu, NN 27/16
MINGO RH, rješenje za inspekciju tlačne opreme, NN 27/17
'EK prijava TOS za tlačne posude'
'EK prijava TOS za jednostavne tlačne posude'
'TPK - Certifikacijski odjel, Akreditacija broj 5461, zavarivačko osoblje'