SPECIJALISTIČKE USLUGE


 •  utvrđivanje i ocjena stanja i preostalog vijeka energetske i procesne opreme u eksploataciji
 •  projektiranje, uspostavljanje i provođenje programa praćenja objekata i postrojenja u eksploataciji
 •  izrada Q.A. i Q.C. programa
 •  nadzor pri proizvodnji, montaži i sanaciji energetske i procesne opreme
 •  nadzor pri investicijskoj izgradnji energetskih i procesnih postrojenja, skladišnih prostora za naftu i plin,
 •    transportnih cjevnih sustava i čeličnih nosivih konstrukcija
 •  arbitraža (stručna/sudska) stanja i uzroka oštećenja


LABORATORIJSKA I TERENSKA ISPITIVANJA

 •  ispitivanja bez razaranja:
 •     - VT (vizualno ispitivanje)
 •     - RT (radiografsko ispitivanje)
 •     - UT (ultrazvučno ispitivanje)
 •     - PT (penetratsko ispitivanje)
 •     - MT (ispitivanje magnetskim česticama)
 •  vakumiranje
 •  vizualni pregledi nedostupnih dijelova objekata i postrojenja primjenom endoskopa
 •  dimenzionalna kontrola strojnih elemenata
 •  mehanička ispitivanja materijala i zavarenih spojeva
 •  ispitivanje uzroka i intenziteta korozijskih oštećenja
 •  metalografija metala i zavarenih spojeva
 •  kemijske analize metala, taloga, korozijskih produkata, voda
 •  površinska metalografija na objektima
 •  kemijske analize metala, taloga, korozijskih produkata, tehnoloških voda
 •  ispitivanje i utvrđivanje stanja AKZ-a (anti-korozivne zaštite)
 •  ispitivanje neprobojnosti izolacije
 •  uzorkovanje materijala na objektima u eksploataciji


CERTIFIKACIJSKE USLUGE

 •  Certificiranje tlačne opreme
 •  Certificiranje jednostavnih tlačnih posuda
 •  Certificiranje postupaka zavarivanja
 •  Certificiranje zavarivača
 •  Certificiranje podobnosti pogona za izvođenje zavarivačkih radova


INSPEKCIJSKO TIJELO

Ocjenjivanje predmeta inspekcije s ciljem utvrđivanja sukladnosti s propisima, normama, tehničkim specifikacijama, inspekcijskim shemama ili ugovorima.
Pregledi i ispitivanja materijala, proizvoda, postrojenja, procesa ili radnih procedura.

Područja inspekcije:

 •  Inspekcija opreme pod tlakom
 •  Inspekcija cjevovoda
 •  Inspekcija spremnika za naftu
 •  Inspekcija čeličnih konstrukcija
 •  Inspekcija antikorozivne zaštite
 •  Inspekcija kod preuzimanja čeličnih materijala