Najviše smo prisutni u procesnoj, energetskoj industriji i posudama pod tlakom; osiguravamo kvalitetu od projekta do izrade objekata i postrojenja.

Na temelju rezultata ispitivanja radimo ekspertize utvrđivanja uzroka lomova i korozijskih oštećenja, davanja stručnih mišljenja i konzaltinga.

Previous
 • Tehnički biro

 • Tehnički biro

 • Tehnički biro

 • Tehnički biro

 • Tehnički biro

 • Tehnički biro

Next


Specijalističko područje TEHNOLOGIJA

 •  Izrada tehnologija zavarivanja za radioničku proizvodnju, montažu, reparature i sanacije
 •  Izrada specifikacija zavarivanja (WPS)
 •  Definiranje i provođenje toplinske obrade
 •  Vođenje zavarivačkih radova u proizvodnji, montaži i reparaturi


Specijalističko područje MATERIJALI U EKSPLOATACIJI

ENERGETSKA INDUSTRIJA
PROCESNA INDUSTRIJA

 •  Utvrđivanje stanja objekata u eksploataciji i procjena preostalog vijeka trajanja
 •  Izrada programa praćenja objekata u eksploataciji
 •  Uspostavljanje i provođenje programa praćenja objekata u eksploataciji
 •  Projektiranje, izrada i uspostavljanje sistema jedinstvene nomenklature elemenata objekata
 •  Utvrđivanje uzroka oštećenja elemenata objekata
 •  Projekti i vođenje sanacije, rekonstrukcije i revitalizacije objekata
 •  Revizija projekta za izradu elemenata opreme (propisi; izbor materijala; tehnologije izrade;
 •     zahtjevi za kvalitetu; program osiguranja kvalitete)
 •  Revizija projektne dokumentacije za industrijske energene (kotlovnice)
 •  Revizija radioničke dokumentacije u izradi elemenata
 •  Vođenje izrade elemenata objekata I postrojenja (Nadzor)
 •  Revizija plana montaže u montaži (elemenata) objekata
 •  Vođenje montaže (elemenata) objekata i postrojenja (Nadzor).


Specijalističko područje OSIGURANJE KVALITETE

 •  Nadzor pri proizvodnji, montaži, reparaturi i sanaciji
 •  Izrada novih i revizija postojećih planova osiguranja kvalitete i planova kontrole kvalitete
 •  Nadzor nad antikorozivnom zaštitom


Specijalističko područje OPREMA POD TLAKOM

 •  Utvrđivanje stanja opreme pod tlakom u eksploataciji
 •  Izrada i provođenje programa praćenja opreme pod tlakom u eksploataciji
 •  Utvrđivanje uzroka oštećenja opreme pod tlakom
 •  Projekti sanacija, rekonstrukcija i prenamjene opreme pod tlakom
 •  Vođenje sanacija, rekonstrukcija i prenamjene opreme pod tlakom
 •  Reprojektiranje postojeće opreme pod tlakom
 •  Ishođenje CERTIFIKATA za opreme pod tlakom
 •  Revizija projektne dokumentacije za nove opreme pod tlakom