Certifikacijsko tijelo akreditirano je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) temeljem potvrda o akreditaciji broj 3143 za certificiranje proizvoda i 5461 za certificiranje zavarivača.

Certificiranje proizvoda obavlja se u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 u okvirima certifikacijskih shema:

 •  za postupke zavarivanja
      - certificiranje postupka zavarivanja za metalne materijale,
 •  za opremu pod tlakom – TO i JTP
      - certificiranje tlačne opreme i jednostavnih tlačnih posuda,
 •  za zavarivačke pogone – 3834
      - certificiranje sposobnosti proizvođača za izvođenje zavarivačkih radova,
 •  za metalne konstrukcije – 1090
      - certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje za izvedbu metalnih konstrukcija.

Certificiranje osoblja obavlja se u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17024:2013 u okviru certifikacijske sheme za zavarivačko osoblje.

Obratite nam se s punim povjerenjem i naši stručnjaci će Vas kontaktirati i dogovoriti sve detalje u vezi postupka certificiranja.


 


ZAHTJEV ZA CERTIFICIRANJE
OPĆA PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODA, USLUGA I OSOBLJA
Izjava uprave o nepristranosti CO
Politika kvalitete CO