U sustavu Laboratorija za ispitivanje materijala razaranjem ( Mehanički ; Metalografski ; Kemijski ) laboratorij izdano je cca 75.00 izvješća o obavljenim ispitivanjima, bilo da se radi o pojedinačnim provjerama svojstava, bilo da se radi o ispitivanjima u sklopu složenih zadataka ( od certificiranja materijala i zavarenih spojeva do ekspertiza stanja materijala tijekom eksploatacije ili utvrđivanja uzroka oštećenja ).


Analiza strukturnih svojstava metala


Ispitivanje svojstava zavarenog spoja


Ispitivanje svojstava zavarenog spoja


Mjerenje tvrdoće zavarenih spojeva


Mjerenje sadržaja ferita u zavarenom spoju


Analiza uzroka korozionih oštećenja