Certificiranje zavarivača

Od 2008 godine od kada je uveden jedinstveni registar certifikata zavarivača, izdano je 3161 certifikat zavarivača prema EN i ASME normama


Certificiranje postupaka zavarivanja

Od 2008 godine od kada je uveden jedinstveni registar certifikata postupaka zavarivanja, izdano je 757 certifikata postupaka zavarivanja prema EN i ASME normama


Certificiranje tlačne opreme i jednostavnih tlačnih posuda

Od 2010 godine izdana su 322 certifikata za tlačnu opremu i jednostavne tlačne posude. Pri završetku su aktivnosti na izdavanju certifikata za tlačni dio novog kotla (230 MWe / 50 MWt ) u TE Sisak HEP.


Certificiranje podobnosti proizvođača za izvođenje zavarivačkih radova

Prema normi EN ISO 3834-2:2007 izdano je 30 odobrenja pogonima za izvođenje zavarivačkih radova.