Od naših početaka smo usmjereni na osiguranje i stvaranje kvalitete. Bili smo prvi i ostali jedini u mnogočemu, to baš i nije slučajnost.Stjecanje akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 kao inspekcijsko tijelo vrste A za opremu pod tlakom.
Obnavljamo akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za laboratorij IMR i slavimo desetu obljetnicu prve akreditacije.


Stječemo akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17024:2003 za certificiranje zavarivačkog osoblja.
Stječemo certifikat prema normi OHSAS 18001:2007 za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.


Stječemo status prijavljenog tijela (Notified Body) pri Europskoj komisiji, u NANDO bazi pod brojem NB 2473 prema direktivama 97/23/EC (PED) za tlačnu opremu i 2009/105/EC (SPVD) za jednostavne tlačne posude.


Stječemo certifikat prema normi ISO 14001:2004 za upravljanje i zaštitu okoliša.


Imenovanje od strane MINGORP-a kao TIJELO ZA OCJENU SUKLADNOSTI prema PRAVILNIKU O TLAČNOJ OPREMI i JEDNOSTAVNIM TLAČNIM POSUDAMA


Stručno tehnička osposobljenost prema normi HRN EN ISO/IEC 17024 za certificiranje ZAVARIVAČA


Akreditiramo obavljanje poslova certificiranja postupaka zavarivanja prema normi HRN EN 45011 (zamislite, i u ovome smo prvi u Hrvatskoj)


Proširujemo akreditaciju laboratorija za razorna ispitivanja i ponovno prvi akreditiramo ispitivanja antikorozivne zaštite metalnih materijala
Certificiramo sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001
Produženje odobrenja priznatih ispitnih laboratorija od Bureau Veritas


Ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti (radnje ispitivanja građevnih proizvoda – čelik za armiranje betona)


Prvi u Republici Hrvatskoj akreditiramo laboratorije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za obavljanje mehaničkih, kemijskih i metalografskih ispitivanja metalnih materijala, kao i za ispitivanja materijala bez razaranja


Odobrena uslužna tvrtka od strane Hrvatskog registra brodova


Priznati ispitni laboratoriji od strane Bureau Veritas


Odobrenje Det Norske Veritas za TPK


Odobrenje Lloyd Register za TPK


Odobrenje Bureau Veritas za TPK