Proširili smo područje akreditacije za certificiranje proizvoda prema HRN EN ISO/IEC 17065:2012 na područje certificiranja kontrole tvorničke proizvodnje metalnih građevnih proizvoda prema tehničkim specifikacijama: EN 10025-1:2004, EN 1008-4:2009, EN 10088-5:2009, EN 10210-1:2006, EN 10219-1:2006 i EN 10343:2009.


Nazad